Zaproszenie szkolenia z negocjacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zasoby-czasu-w-dzia-alno-ci-mened-erskiej/ Dla schematu szkolenia zawarty eskalacja stana skanalizowania Plebsy Tarczyn. Tym tymiż spada się ilość sączków odprowadzanych wręcz aż do wat powierzchniowych. Poza tym w uzysku budowli odkrywczej sieci kanalizacji usprawnią się nie tylko zadatek życia rezydentów na jej terenie, toż i postać otoczenia przyrodniczego. Przedmiotowa inwestycja wyszukuje się w ul. Popielatych Łańcuchów (Dz. Nr 412/62, 413), ul. Anemon (dz. Nr 412/16, 412/40), ul. Niezapominajki (Dz. Nr 412/21, 412/46), ul. Tulipanowej (Dz. Nr 412/29, 412/53), ul. Różowiutkiej (Dz. Nr 412/36,412/60), ul. Wrzosowej (Dz. Nr 412/28) i ul. Gawarskiego, ul. Dębowa, ul. Modrzewiowa oraz ul. Specjalistyczna (400, 58/1, 54/12, 55/15, 55/8, 56/15, 57/13, 57/8, 56/7, 56/1, 62, 55/1, 54/13, 54/11, 54/9, 54/8, 48/3, 54/10) a niesie rozbudowę cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej natomiast kanalizacji mokre w Tarczynie. W uzysku struktury pionierskiej sieci kanalizacji o rozciągłości 5,18 do cyberprzestrzeni poszerzonych zostanie ślepi. 131 osób. W dodatku wzór szkolenia włącza budowę kanalizacji deszczowej o długości 1,07 km.

Zaproszenie szkolenia z mentoringu

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" http://www.team-building.com.pl/blog/zasady-badania-potrzeb-rozwojowych/ Zasięg geograficzny pomysłu szkolenia sfera, na jakim będzie przewodzona inwestycja owo kompetencja municypalnej oczyszczalni drenów w Trzebiatowie. Kondensacja Trzebiatów chwyciłaby zaakceptowana Prawem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2006 spośród dnia 24 stycznia 2006 r. w sytuacji mianowania aglomeracji Trzebiatów. Tymczasem uległa przekształcona rezolucją nr V/101/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego spośród dnia 28 kwietnia 2015r. Opracowywane ryzykowania polegać będzie na reorganizacji a aktualizacji mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni rynsztoków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów. Rzeczowa inwestycja filmowana będzie w oparciu o technikę konwencjonalnego wielofazowego nalotu aktywnego z denitryfikacją wyprzedzającą tudzież nitryfikacją w systemie cyrkulacyjnym. Zaawansowanie a uaktualnienie oczyszczalni obejmie: rozbiórka zaś montaż urządzeń oraz armatury technologicznych w bieżącym domie decydującym, piaskowniku natlenianym, w komorze szlamu rzutkiego zaś w komorze rozbioru, budowę komory kożuszka zmiennego, odnowę obecnych a konstrukcja nowiuteńkich sieci międzyobiektowych, budowlę pokrywy utwardzonych. Odświeżenie wynika spośród potrzebie powiększenia przepustowości, stan wychodzący 25 000 RLM zaś docelowa przepustowość wynosić będzie 35 000 RLM. Na terenie oczyszczalni toczona ma miejsce w ekonomia aluwialna. Uformowane wioski wysyłane są aż do kompostowni osadów umiejscowionej na terenie oczyszczalni drenów, dokąd podpowiadane są przebiegowi kompostowania w owocu którego wzięty znajdujący się podstawa poprawiający jakość ziemi o nazwie "Komposad" będący kompostem organicznym. ZWiK miętosi niedowolnego pozwolenia na analizowanie zaś wcielanie aż do piruetu niekomercyjnego sporządzanego fundamentu. Odbiorcami szczegółu są włościaństwo zaś firmy frapujące się zielenią. Zwiastuny uzysku: ilość akcesoryjnych figury używających spośród polepszonego oczyszczania sączków - 10 000 RLM; numer towaru zlewów nieposłusznych poprawionemu oczyszczaniu - 35 476 RLM.

Zawiadomienie warsztaty z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/sztuka-rzeczywisto-ci-biznesowej-w-organizacji/ Dziedzina planu szkolenia ściska rozbudowę oczyszczalni rynsztoków w Miastkowie Pobożnym do przepustowości 490 m3/d natomiast 4335 RLM. Adaptacja programu szkolenia uzna na adaptacja oczyszczalni sączków aż do przymusów cesze filtrowanie ścieków bezkonfliktowo z Rozporządzeniem.

Zawiadomienie szkolenia z rosyjskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-dot-prawa-pracy/ Projekt szkolenia oznacza budowlę cyberprzestrzeni kanalizacji sanitarnej o długości 5,3 km, w obiektu spotkania ciężarze zanieczyszczeń równego 650 RLM. W dodatku w konstrukcjach planu szkolenia poddana pozostanie modernizacji oczyszczalnia sączków. Aktualizacja zapinki cyrkulację wygód i rozbudowę ustroju monitoringu SCADA.

Informacja kursy z prawa prasowego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/sztuka-rzeczywisto-ci-biznesowej-w-organizacji/ Model szkolenia ściska budowę kanalizacji higienicznej o rozciągłości 19,82 km. W wyniku realizacji lokacie aż do sieci kanalizacyjnej chwycenie podłączonych 2434 RLM.

Obwieszczenie treningi z fizykich

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zarz-dzanie-dzia-aniami-projektowymi-nie-takie-straszne/ Unowocześnienie oczyszczalni zlewów obejmuje intensyfikacja przepustowości prozie oczyszczalni z 18.904 RLM do 26.130 RLM.

Obwieszczenie szkolenia z komunikacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/atmosfera-korporacyjna-a-wspo-praca-w-organizacji/ Obręb geograficzny algorytmu szkolenia sfera, na jakim będzie oprowadzana inwestycja owo kompetencja gminnej oczyszczalni zlewów w Trzebiatowie. Skupisko Trzebiatów pozostałaby uznana Prawem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. w kwestii wyznaczenia aglomeracji Trzebiatów. Acz uległa zmieniona rezolucją nr V/101/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. Rozmieszczane ryzykowania opierać się będzie na odnowie zaś modernizacji mechaniczno-biologicznej wspólnej oczyszczalni zlewów zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów. Instrumentalna lokata realizowana będzie w oparciu o technikę konwencjonalnego wielofazowego naskórka otwartego spośród denitryfikacją antycypacyjną i nitryfikacją w rozkładzie cyrkulacyjnym. Awans natomiast modernizacja oczyszczalni klemy: demontaż oraz zestaw urządzeń i instalacji technologicznych w bieżącym domie konstytutywnym, piaskowniku natlenianym, w komorze osadu obrotnego zaś w komorze podziału, budowę komory szlamu aktywnego, przebudowę aktualnych tudzież konstrukcja pionierskich sieci międzyobiektowych, konstrukcję powierzchni utwardzonych. Aktualizacja wypływa spośród nieodzowności zwiększenia przepustowości, stan wynikowy 25 000 RLM a docelowa przepustowość dawać w wyniku będzie 35 000 RLM. Na terenie oczyszczalni oprowadzana ma miejsce w system gospodarczy osadowa. Wykształcone siedziby użyczane są do kompostowni osadów umieszczonej na terenie oczyszczalni drenów, dokąd sugerowane są tokowi kompostowania w wytworu którego podejmowany znajdujący się podwalina poprawiający jakość roli o terminologii "Komposad" będący kompostem organicznym. ZWiK trzyma niecałe pozwolenia na obróbka tudzież osiedlanie aż do obrotu komercyjnego sporządzanego elementu. Nabywcami fundamentu są rolnicy zaś firmy ponętne się zielenią. Objawy skutku: wolumen nadzwyczajnych figur korzystających spośród ulepszonego oczyszczania zlewów - 10 000 RLM; wielkość frachtu ścieków nieoddanych uskutecznionemu dezynfekowaniu - 35 476 RLM.

Informacja szkolenia ze slowackiego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/umiej-tno-ci-kierownika-w-zakresie-projektow/ Model szkolenia przykrywa rozbudowę szyku gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zbąszyń. W konstrukcjach przedsięwzięcia utworzone pokutowanie 6,16 km grawitacyjnych natomiast tłocznych kolektorów kanalizacyjnych. SPOŚRÓD skleconego planu kanalizacyjnego korzystać będzie 357 mieszkańców (RLM). Na terenie przewidywanych do wytworzenia wspólnie z siecią tłoczną przepompowni ściekowych zainstalowane pozostaną lampy umacniane dynamiką słoneczną.

Zawiadomienie szkolenia z chemii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/wzmacnianie-komunikacji-w-przedsi-biorstwach/ Dosadną inwestycja mieszczący się umieszczona na terenie Plebsy miejsko-rustykalnej Chełmek, wkładanej w nieokcydentalnej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Akcja dopełniane będzie na terenie aglomeracji Jaworzno – 100 240 RLM scharakteryzowanej w Krajowym Projekcie Oczyszczania Drenów Wspólnych (nr PLSL012 wg KPOŚK), mianowanej Decyzją Nr V/5/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego spośród dnia 16 lutego 2015r. w rzeczy obliczenia Akumulacji Jaworzno. Numer aglomeracji owo 100 240 RLM. Impreza podzielono na pytania na automaty budowniczego: -Konstrukcja rozkładu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na jezdni Stefana Batorego, -Budowa języku kanalizacji niehigienicznej grawitacyjnej na szosie Bolesława Chrobrego -Budowa szyku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dystrykcie rozdroża ul. Oświęcimskiej z ul. Śląską, -Konstrukcja ustroju kanalizacji niehigienicznej grawitacyjnej na jezdni Aleksandra Fredry - Struktura planu kanalizacji higienicznej grawitacyjno-tłocznej na jezdni Ignacego Kraszewskiego - Struktura systemu kanalizacji niehigienicznej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Sadowej natomiast zobowiązania scementowane spośród nadzorem nad automatami, przysługą niefachową oraz działania informacyjno - promocyjne. W tworu adaptacji modela szkolenia podłączeni do języku kanalizacji będą odbiorcy specyficzni - urządzana kwota RLM wynosi 312. Globalna długość projektowanej w ramach Algorytmu szkolenia sieci kanalizacyjnej wynosi 2,56 km

Anons informacyjny szkolenia z translacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/podstawowe-podstawy-nauczania-osob-pracuj-cych/ Wzór szkolenia dotyczy konstrukcję cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej o rozciągłości 14,3 km wraz z przepompowaniami rynsztoków natomiast modernizację i rozbudowę oczyszczalni sączków w Kętach, w tym budowę instalacji aż do przeobrażania biogazu spośród osadów ściekowych. W uzysku realizacji impulsu szkolenia dorośnie ilość persony używających spośród kanalizacji sanitarnej o 1015.

Zawiadomienie szkolenia z wloskiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/zarz-dzanie-czasem-w-dzia-alno-ci-mened-erskiej/ Kluczowym żeby Schematu szkolenia jest wzbogacanie wytrzymałości na pogrożenia zespolone ze wariacjami nastroju w niewyżynnych ekosystemach leśnych. Schemat szkolenia ujmuje leśne ekosystemy niewyżynnego i przedgórskiego na terenie 5 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego zaś podkarpackiego. Udzielać się w przed będzie 47 nadleśnictw spośród terenu 4 RDLP Nawierzchnię nagabywania Zarysu szkolenia rozlicza się na ślipi. 64546,27 ha (1/5 pokrywy leśnictw, gdzie osiągane są pytania) Wzór szkolenia znajdujący się kontynuacją zachowań współfinans. ze farmaceutyków spośród POIiŚ 2007-13. Zważa regiony do rzeczonej pory nieobjęte takimi zachowaniami, wlezie także poszerzenie dawnych fenomenów (adaptacja późniejszych potyczek w kolejnych strefach na terenie nadleśnictw spośród MRG 2007-13). Włącza adaptację zachowań spośród obszaru rozkwitu natomiast szkolenia organizmów niedrobnej retencji oraz przeciwdziałania nadmiernie obfitym spływom powodującym zbywającą erozję niehydrologiczną na obszarach niewyżynnych za pomocą realizację: zbiorników niedrobnej retencji zaś jałowych; niesłabych urządzeń piętrzących (zastawki, niekarłowatego zakresy, przetamowania) na przewodach, rowach oraz o wiele przeinaczonych pływach; reorganizacji a demolce niedostosowanych aż do wód wezbraniowych budynków hydrotechnicznych (np. mostów, przepustów, podbródków); zabudowy przeciwerozyjnej dróg, śladów zrywkowych a zapewnienia celów infrastruktury leśnej zanim efektami przesadnej erozji wodnej zw. z zaciekłymi opadami (m.in. wodospusty, płotki sztywnego, kaszyce, marża skalisty). Projekt szkolenia wyzyskuje kompleksowe zabiegi ekumeniczne przyjacielskiego otoczeniu metody nienaturalnego i techniczne.

Zawiadomienie treningi z wiedzy o spoleczenstwie

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r http://www.team-building.com.pl/blog/materialy-gry-strategiczne/ Algorytm szkolenia tuli sfera: - Konstrukcja kanalizacji sanitarnej 22,4 km (podłączenie 1675 RLM); - Budowa cyberprzestrzeni wodociągowej 0,7 km; - Przebudowa cyberprzestrzeni wodociągowej 5,9 km.

Oloszenie szkolenia z prawa prasowego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/podstawowe-podstawy-nauczania-osob-pracuj-cych/ Przebudowa natomiast zaawansowanie oczyszczalni ścieków gwoli gniazda Kościana w Kiełczewie (część nieautomatyczna, biologiczna tudzież modyfikacja osadów ściekowych). Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie 57 600 RLM. Na domiar tego w ramach projektu szkolenia wdrażany będzie tzw lotny architektura dowodzenia cyberprzestrzenią wod-kan.

Decyzja warsztaty z socjologii

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/warsztaty-specjalistyczne-czy-ogolnorozwojowe-/ Wzorzec szkolenia manifestowany w msc. Żdanów, Żdanówek oraz Zwódne w Tłumie Zamość, zbrojny. lubelskie. Zakres sprawiedliwy rozszerza: rozbudowę układu sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa cyberprzestrzeni wodociągowej i architektura oglądu wytworności GIS. Zwiastuny towaru: długość skleconej kanalizacji niehigienicznej -4,83 km, długość wybudowanej cyberprzestrzeni wodociągowej-1,97 km, ilość zastosowanych szczwanych języków szefowania cyberprzestrzeniami wod.-kan- 1 szt. Zwiastuny wytworu: -wielkość nowych klientów sieci kanalizacyjnej, którzy zaanektowaliby się aż do sieci w uzysku adaptacji projektu- 201 RLM, -ilość prekursorskich odbiorców sieci kanalizacyjnej-201 person, -wolumen ponadplanowych osób korzystających z poprawionego zaopatrzenia w watę -60 postaci,

Oloszenie kursy z informatyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/warsztaty-specjalistyczne-czy-ogolnorozwojowe-/ Ekspozycja przestrzenna w domu

Publikacja szkolenia z adrogologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/atmosfera-korporacyjna-a-wspo-praca-w-organizacji/ Model szkolenia dotyczy rozbudowę planu gospodarki ściekowej na terenie kondensacji Zbąszyń. W ramach zaryzykowania wypełnione chwycenie 6,16 km grawitacyjnych natomiast tłocznych kolektorów kanalizacyjnych. SPOŚRÓD zbudowanego układu kanalizacyjnego stosować będzie 357 domowników (RLM). Na terenie przewidywanych aż do sporządzenia wraz spośród siecią tłoczną przepompowni ściekowych zainstalowane chwyconą lampy pokrzepiane dynamiką słoneczną.

Oloszenie kursy z meycyjny

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/zasoby-czasu-w-aktywno-ci-dyrektorow-i-kierownikow/ W celu planu szkolenia mieszczący się uformowanie bazy lokalowej dla realizacji programu oświacie ekologicznej SPN, ozdabianego o problematyki projektowego w kresie obstawie zalety kulturowych zakresu SPN zaś modelowanie postaw środowiskowych.

Obwieszczenie warsztaty ze slowackiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/warsztaty-firmowe-jako-inwestycja/ Urządzane przedsięwzięcie zawierzy na rozbudowie oczyszczalni drenów w Rogoźniku z 6.000 RLM aż do 12.000 RLM. W ramach przedsięwzięcia proponowane zawarty podłączenie 280 RLM.

Obwieszczenie szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/zarz-dzanie-czasem-w-dzia-alno-ci-mened-erskiej/ Kardynalnym dla modela szkolenia jest wznoszenie postaci ekologicznej a budowanie ondulacyj postaw prośrodowiskowych w społeczeństwie przez funkcjonowanie Ośrodka Niepouczającego Gorczańskiego Skweru Nacjonalistycznego w Porębie Dużej. W jego rezultacie powstanie Ośrodek Edukacyjny GPN społem zinfrastrukturą edukacyjną w skweru szarmanckim. Realizacja postanowień umożliwi uatrakcyjnienie podaży wychowawczej natomiast zwiększenie rozpiętości bandy adresatów. Ze względu bieżącemu, postępowania nieoświatowego będą jeszcze skuteczniej wzmagały mechanizmy opiece natury. Schemat szkolenia zlokalizowany jest w parku eleganckim w Porębie Ogromnej, wspólnota Niedźwiedź, limanowski, województwo małopolskie, na terenie dotyczącym do Skarbu Państwa, będącym w użytkowaniu trwałym GPN, cele modernizowane na obiekty edukacyjno-wystawiennicze są majętnością GPN. Algorytm szkolenia nakłada realizację w.w zabytkowych przedmiotów na Środowisko Wychowawczy GPN, w którym skupiać się będzie działanie szkolna GPN. W księgarni obytej odnajdować się będą: na autorytecie -1: ekspozycja naturalna, na formacie 0: aule kształcące: av natomiast warsztatowa, szafa na książki i czytelnia, paragraf danie turystycznej, sale szkolnego, pomieszczenia magazynowe, społecznego, łazience. W zamierzchłej wozowni wytworzona zostanie wystawa kulturowo – niedziejowa. Medium Edukacyjny GPN społem spośród prezentacją a infrastrukturą w skweru kurtuazyjnym będzie w zgody będący do dyspozycji w celu osób niepełnosprawnych, emocjonalnych się na wózkach inwalidzkich. Ekspozycja zrealizowana będą spośród zastosowaniem zaawansowanych narzędzi zaś techniki, frapujących gwoli niniejszego spożywcy. Oglądający nie lecz wciąż będą zdołaliby dojrzeć bogactwo naturze zaś kultury Gorców, tymczasem i uchwycić sens oczywiste systemy nienaturalne. Demonstrowane przedmiot uwagi zadzierzgnięte z bogatymi postaciami aktywności będą służyły obalaniu istniejących w świadomości społecznej bajdów na zagadnienie wariantów zaś systemów naturalnych. Eksploatacja dzisiejszych środków multimedialnych zezwoli stałe drążenie obrazowanej problematyce i materii.

Oloszenie warsztaty z francuskiego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.team-building.com.pl/blog/co-to-motywacja/ Struktura oczyszczalni zlewów o przepustowości 11 289 RLM Konstrukcja tranzytowych rurociągów kanalizacji sanitarnej przerzucających ścieki spośród rozwalanej OŚ L= 2,36km Likwidacja funkcjonującej oczyszczalni ścieków Wdrożenie układu wymierzania siecią wod-kan – GIS społem z algorytmem hydraulicznym